نصب IPTV برنامه BAY IPTV

بعد از نصب برنامه بر روی تلویزیون هوشمند خود با این صفحه را مشاهده می کنید .

 

 

مک ادر را یادداشت کنید . در تصویر هاشور خورده است .

سپس وارد سایت https://cms.bayip.tv شوید .

در بخش Add play  لیست :

در کادر MAC ، مک ادرس برنامه خود را وارد کنید

در بخش PLAY LIST NAME نام دلخواه وارد کنید .

در کادر M3U PLAYLIST هم لینک M3U دریافتی را وارد کنید .

IM NOT ROBOT را کلیک کنید .

سپس ENVOYER را بزنید . مراحل نصب تمام است .

حالا برنامه را ببندید و مجدد باز کنید تا شبکه ها لود شود . از دیدن سرویس لذت ببرید .

 

 008613734676384

  sibiptv@gmail.com